Trio Poseidon   Claes    Per    Sara
 
 

Sara Trobäck, violin

Sara Trobäck är född 1978 och började spela fiol vid fem års ålder.

Sara togs som sextonåring in vid Musikhögskolan i Göteborg. Där studerade hon för Tibor Fulep men gav sig två år senare av till London. I den engelska huvudstaden började Sara studera vid the Royal Academy of Music för Gyorgy Pauk och utsågs i samband med sin examenskonsert 2001 att ta emot det prestigefyllda Dip. RAM Diploma och the Dove Price.
Sara har även deltagit i mästarkurser för bl a Lord Yehudi Menuhin, Ruggerio Ricci, Joshua Bell och brittisk TV filmade ett spännande musikaliskt möte mellan Sara och den ryske violinvirtuosen Maxim Vengerov. Programmet har sänts runtom i världen.

Sara konserterar som solist och kammarmusiker både i Sverige och utomlands. Hon har varit solist med bl. a Göteborgs Symfoniker, Svenska Kammarorkestern, Stockholms Sinfonietta och Helsingborgs Symfoniorkester. 2010 uruppförde Sara en violinkonsert av Johannes Jansson som tillägnats henne och Göteborgs Symfoniker.
Londondebuten skedde sommaren 1999 då hon framförde Tchaikovskys Violinkonsert med the London Soloists i St. Martin-in-the-Fields. Konserten blev en succé och de två följande säsongerna återvände hon för att vara solist med samma orkester, då i Brahms Dubbelkonsert i Queen Elisabeth Hall och senare Beethovens Violinkonsert. Sara har även konserterat i Skottland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal och Kina.

2002 bildade Sara tillsammans med solocellisten Claes Gunnarsson och pianisten Per Lundberg Trio Poseidon. Trion har bl a spelat in två CD skivor varav en tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Neeme Järvi, Beethovens Trippelkonsert.

Sara har vunnit stipendier och priser i Sverige och runtom i Europa. 1996 blev hon pristagare i "Juventus" i Frankrike, 2000 vann hon första pris i Ljunggrenska Tävlingen, första pris och publikens pris vid "Julio Cardona International Violin Competition" i Portugal 2001 och sommaren 2002 utnämnde Svenska Musikfestivaler Sara till "Årets Artist".

Sara tjänstgör som Förste Konsertmästare i Göteborgs Symfoniker.

2008 valdes hon in som ledamot i Kunliga Musikaliska Akademien.

Sara spelar på en G B Guadagnini som lånas ut av Järnåkerfonden.